Friday, August 22, 2008

Resting Well

Dr. Herz, the urologist who performed Thien Nhan's urethral dilation on Thursday morning, reports that the procedure went well. Dr. Herz enlarged the boy's urethral opening and stitched it to the skin to hold it open with sutures that will dissolve. A scope revealed that Thien Nhan's urinary system is in good shape and his kidneys are normal. His existing urethra is of a length that will make the future grafting of the urethral tube --which will be built using tissue from the inside of his cheek -- much easier. About one third of his penis remains, which is good news for future reconstruction. He will also have control of his bladder functions. At this stage Thien Nhan's testosterone levels could not be ascertained by a blood test. This test will be performed when he is near or at puberty. Thien Nhan is now in great hands, recuperating at the home of Dartmouth Center nurse Jennifer Ames. [The photo shows Thien Nhan being comforted by his parents post-surgery.]

Thanks to the medical team for their expertise and compassion: Dr. Daniel Herz , Dr. Levi Deters, Dr. Jennifer O'Flarhety, Dr. Christopher Rinaud, Jennifer Ames and Diane Beattie.

3 comments:

Nguyen Thi Ngoc Diem said...

Tôi là người Việt Nam, tệ hơn tôi là người dân Quảng Nam nhưng đến tối nay tôi mới lần đầu tiên đọc tin tức về cậu bé Thiên Nhân. Ngạc nhiên, xúc động, tôi đã đọc tất cả những trang địa chỉ viết về cậu bé và những tấm lòng hỗ tâm.. đọc xong tôi lại cảm thấy thẹn cho mình vì đã hơn 2 năm nhưng không biết gì về câu chuyện này.. Không biết nói gì hơn,những lời nói chia sẻ và động viên đến những người bên cạnh cậu bé và chúc mọi người sức khỏe."Thien Nhan, wish you the best".

Jimmy A. said...

I am really happy to read this good news. Thien Nhan and his family are in my thoughts and prayers. My hopes are high for his future. Take care.

chauduong said...

Chặng tiếp theo tại chicago va los angeles, các bạn nào ở vùng này thì liên hệ vói chị mai anh theo đia chỉ email trong web này để giúp chị ấy khi cần thiết, please! hãy vì Thiện Nhân các bác nhá ! thanks so much !